U POVJERENJU

Neki Bokelji je vole više od žena. Ona je puna divnih oblina, savršenih proporcija. Ona je oštra kada zatreba i tiha… kada zatreba. Ona uvijek treba. Za ulovit nešto, za prebacit, za prevest. Ona se veže i za nju se veže. Na njoj se odmara i na njoj se veseli. Ona se kalafatava, kituje, šmirgla, pitura, registruje, imenuje… seka. BARKA