PADA

Kiša. Bez obzira na njenu dosadnu narav, ona se u Boki voli, jer je i ona dio Boke. U Boki kiša zna da prećera, ali se i dalje voli. I kad pada kiša, Boka je lijepa… Sliva se, ide ka moru, klizi niz kamen i skale, bubnja po krovovima. Mačke ne vole kišu. Kad prestane kiša, baš tad, Boka sija najljepše.
To vrijedi vidjeti i doživjeti.