NEMA BROJA

Tivat je najsunčaniji grad Boke Kotorske.
Čuven je po Mornaričkom parku, najvećoj botaničkoj bašti na južnom Jadranu.
Čuven je i po Porto Montenegru, luksuznom naselju sa velikom marinom za jahte.
Čuven je i po Luštica Beju, potpuno novom gradu i marini koji niču na poluostrvu Luštica.
Čuven je po simbiozi modernih objekata i tradicionalnih jedinstvenih ambijentalnih cjelina.
On je sjajan spoj novog i starog, spoj običaja i bogate tradicije lokalnog stanovništva i kosmopolitskog duha ljudi iz cijelog svijeta.
Tivat je mnogo svjetova u jednom.