MOZAIK

Jedva četiri kilometra od Morinja nalazi se Risan, antički grad sa istorijom koja liči na priče epske fantastike. Ilirska gusarska luka kojom je vladala kraljica Teuta, istorisjka ali i mitska ličnost čiji su gusari gospodarili Mediteranom. Pripadala je ilirskom ”plemenu zmija“, nadnaravne ljepote i velikog političkog talenta. Rimljani nisu mogli trpjeti njenu dominaciju i osvojili su grad. Teuta  je, legenda kaže, skočila u ambis sa stijena iznad grada u noći kada je bijesnilo nevrijeme, ali njeno tijelo nikada nije pronađeno, kao ni blago koje su njeni gusari pohranili u Risnu. Jedan od njenih ljubavnika, rimski kapetan Antonio, vezivao je brod ispred Morinja kada je dolazio Teuti u tajne posjete. Brod je potonuo u istoj oluji kada je nestala Teuta. Ni brod nikada nije pronađen. Legenda kaže da se u olujnim noćima može vidjeti brod kako se propinje talasima Boke a na palubi su ukleti ljubavnici. Treba li pričati da tajna nestalog blaga vjekovima intrigira avanuriste? Risan je bio rimski polis i ljetnjkiovac velmoža. I danas se u njemu nalaze brojne značajne iskopine sa artefaktima.