MIRIS MORA OKUS SOLI

So je u moru, u vazduhu, na usnama… na tijelu i u jelu. Arsen.
Slana je sardela, a i brancin je u soli…
So je zrno, so je brdo.
Sve je so, a ništa u Boki nije ni preslano ni neslano.
Sve je u Boki u libelu.