MARE

Mare ili Marija je staro žensko ime… MARE je more na italijanskom… More se se stalno mijenja. Nikada nije isto. Boka se stalno mijenja. Nikada nije ista. Ne zna se ko je ljepši. More ili Boka? Ne zna se u čemu se više uživa. U moru ili u Boki/boci?… Kada odu na “ostiku” na zna se ko bolje brontula. More ili Boka? Ali zar to nije isto? More i Boka!?
A Mare?… Eno je!