MAČKE

Mačke se vrzmaju po Boki dignute glave kao da kažu “Ke nova“.
One se ovdje bave dvijema posebnim vrstama bokeške gimnastike, protezanjem i zijevanjem.
One su gradske face i one su… pravi čuvari. Ništa im ne promiče.
Kao da su rođene u moru… Vole ribu, što svježiju.
Mačke u Boki imaju svoj nivo. Drže do sebe.