KE NOVA

Talijanizam izveden od pitanja “Šta je novo?”. Pozdrav u Boki. Interesovanje kakvo Vam je zdravlje danas, kako su Vaši, da li je zaratilo, kakvo je stanje u svijetu. Kako je igrao “Primarac “. Ke nova? Odgovor je “A evo” ako je sve kako valja, ili slap riječi ako pitani osjeća da mora nešto važno da kaže. Ponekad se onaj koji je pitao pokaje. Ili “Ke nova?” “A evo. A ti?” “A evo”.  I siti se napričaju i sve im je jasno.
A Vi, ke nova?