JUGO

To nije običan vjetar. To je vijest koja putuje vazduhom. Izaziva neku vrstu melanholije kod ljudi, sjetu, ali je i inspirativno i samozatajno. To je emocija koja mijenja dan i ljude. Struji, kao da priča. Podiže velike talase, morske tvrdjave koje se uz tresak lome o stijene. Učini Vam se da se sva snaga prirode sažela u divovskim talasima i ostajete nijemi i zadivljeni. Kada potraje, a to mu se često dešava, postaje južina… stanje uma.
Jugo je i poezija Boke. Glas vjetra, dah mora. Jugo je poruka. Jugo je kao i Boka… Misterija.