GOSPOJE

Glas “e”, u Boki se upotrebljava u svim situacijama i oklonostima. “E“ je pozdrav na ulici. “E “je pitanje i odgovor. “E?“ “E!“. “E “je afirmacija i negacija. “E“ je ironijska nevjerica i povik odobravanja. Otegnuto “E“, eeee, je oduševljena potvrda ali je i prekor. Rezignacija i ushićenje. Lingvistični i kolokvijalni fenomen.