ĆAKULE

Ćakule su razgovori u nastavcima, naizgled usputni, ali su uvijek važni čak i kad tema nije bitna. Ćakule su igra riječima, ritmom i glasom. To su isprepletane kratke rečenice, asocijacije i indirektnosti. One su oblik primorske društvene komunikacije. Pričanje, prepričavanje, dodavanje detalja, pođe se od istine pa se doda polustina. Povjerljive informacije o nečemu što svi znaju. Iako se ženama pripisuje karakteristika ćakulona, muškarci nimalo ne zaostaju, te imamo čakulonu i ćakulona. Sve se kaže ćakulama, čak i ono što se prećuti. Ćakule su usmena prateča društvenih mreža.