4 OLIMPIJADE

Jedan naš mještanin je učestvovao četiri puta uzastopce na Olimpijskim igrama. U jedrenju. Legenda kaže da su mu najbolji učitelji bili galebovi. Galebovi su ponosni na njega. A mi kažemo i na same sebe. Postoji i jedna posebna vrsta “galeba”, galeb presretač, odnosno udvarač, u stvari promatrač. O njima Vam bolje mogu pričati razne svijetske dame.